Aavoja veehoidla (Ülejõe veehoidla)

Aavoja veehoidla, ka Ülejõe veehoidla

Harjumaal, Anija vallas, Vikipalu ja Ülejõe külade lähedal asuv paisjärv. Mitteavalik veekogu
Järvest lähtub Aavoja-Jägala kanal
Kuulub Tallinna veevarustussüsteemi

Veepeegel 16,9 ha, kaldajoon 5682 m, keskmine sügavus 1,6 m, suurim sügavus 4 m
Valgala 55 km2
Maht 410 tuh m3

Aavoja veehoidla. Foto: bonvon.ee 

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6576608 59°18'58" N 
598664 25°43'57" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Kalgiveeline segatoiteline
KKR kood: VEE2002430

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Hotmedia.ee