Väike-Toatse järv (Väikejärv, Väike Toatse järv)

Väike-Toatse järv (Väikejärv), ka Väike Toatse järv

Läänemaal, Nõva vallas, Peraküla küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Järv jääb Nõva maastikukaitsealale Toatse piiranguvööndisse. Järvest umbes 50 m lõunasse jääb Toatse järv.
Kogu järve katab roostik

Pindala  0,4 ha; kaldajoon 349 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6564155 59°12'54" N 
478119 23°37'0" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Pehme- ja tumedaveeline; segatoiteline
KKR kood: VEE2019100

Nõvalt 3,5 km lääneedela poole asuvast Suurest Toatse järvest põhja pool asub vaevalt 0,4 ha suurune kahe saarekesega umbjärv - Väike Toatse järv. Suurim sügavus 7 m. Asendilt ja välisilmelt sarnane sõsarjärvega. Vee värvus on veidi tumedam. Järve talvine gaasire¾iim on väga halb.
Suurtaimestikus leiti 7 liiki, neist kaldavees mõõkrohtu. Fütoplanktonis leidub haruldusi, zooplanktonis elab teiste liikide seas ka küürikut.
Kalastikus valitseb koger.
 /Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/

Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee