Väike Pakasjärv (Väike Pakase järv)

Väike Pakasjärv, ka Väike Pakase järv

Harjumaal, Kuusalu vallas, Kolgu küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Paikneb Pakasjärve rabas

Veepeegel 1,3 ha, kaldajoon 550 m, pikkus 150 m, laius 140 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6576090 59°18'37" N 
603815 25°49'22" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Pehme- ja tumedaveeline; rabade huumustoiteline
KKR kood: VEE2010610

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee