Süsijärv

Süsijärv

Lääne-Virumaal, Tamsalu vallas, Piisupi küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Paikneb Porkuni maastikukaitsealal

Veepeegel 1,3 ha, kaldajoon 506 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6567746 59°13'47" N 
624944 26°11'20" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Alkalitroofne e. allikatoiteline
KKR kood: VEE2033550

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee