Sopi järv (Sopi järvik)

Sopi järv, ka Sopi järvik

Raplamaal, Rapla vallas, Koigi küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu 
Paikneb Rabivere rabas
 
Veepeegel 2,3 ha, kaldajoon 1071 m
  
Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6550721 59°5'34" N 
543358 24°45'23" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond 
KKR kood: VEE2030020

Allikad:  
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee