Sopi järv (Sopi järvik)

Sopi järv, ka Sopi järvik

Raplamaal, Rapla vallas, Koigi küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Paikneb Rabivere rabas 

Veepeegel 2,3 ha, kaldajoon 1071 m
 
Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6550721 59°5'34" N 
543358 24°45'23" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood: VEE2030020

Allikad: 
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Hotmedia.ee