Rabajärv

Rabajärv

Harjumaal, Padise vallas, SVihterpalu küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu

Veepeegel 0,3 ha, kaldajoon 409 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6568770 59°15'25" N 
493779 23°53'27" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood: VEE2019920

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee