Pikklaug (Lääne-Pikklaug; Kaksiklaugas)

Pikklaug (Lääne-Pikklaug), ka Kaksiklaugas

Raplamaal, Kohila vallas, Rabivere küla lähedal rabas asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Varem üks veekogu idapoolse Pikklaukaga

Veepeegel 0,6 ha, kaldajoon 494 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6556063 59°8'28" N 
539671 24°41'35" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Pehme- ja tumedaveeline; rabade huumustoiteline
KKR kood: VEE2029730

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee