Pikklaug (Ida-Pikklaug; Kaksiklaugas)

Pikklaug (Ida-Pikklaug), ka Kaksiklaugas

Raplamaal, Kohila vallas, Rabivere küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Varem üks veekogu läänepoolse Pikklaukaga

Veepeegel 0,9 ha, kaldajoon 631 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6556031 59°8'27" N 
539913 24°41'50" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Pehme- ja tumedaveeline; rabade huumustoiteline
KKR kood: VEE2029720


Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee