Paista järv

Paista järv

Harjumaal, Kõue vallas, Kiruvere küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Järve läbib Pirita jõgi

Veepeegel 3 ha, kaldajoon 821 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6554727 59°7'28" N 
575741 25°19'21" E

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood: VEE2031920

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Hotmedia.ee