Mustjärv (Jussi Mustjärv)

Mustjärv (Jussi Mustjärv)

Harjumaal, Kuusalu vallas, Koitjärve küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Kuulub Jussi järvestikku

Veepeegel 2 ha, kaldajoon 912 m, pikkus 270 m, laius 190 m, keskmine sügavus 4,2 m, suurim sügavus 9,5 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6567175 59°13'28" N 
625267 26°11'39" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
Pehme- ja heledaveeline; poolhuumustoiteline
KKR kood: VEE2007710

Jussi Mustjärv
Jussi Mustjärv. Foto: talire/pilt.delfi.ee

Jussi Linajärvest natuke põhja pool asuv, vallseljakutest ümbritsetud ning tugevasti soostunud kolmesopiline veekogu, mida kõikjalt piirab raba võrdlemisi kitsa ribana. Ehkki väike (2,1 ha), on järv üsna sügav - 9,5 m (keskmine sügavus 4,2 m). Turbakaldast lahti rebinud õõtsikutükid ujuvad järvel saartena. Põhi on mudane. Umbjärv.
Väga taimevaene. Zooplankton on liigivaene, põhjaloomastikku on väga vähe. Kalu pole järvest teada.
Järv on väärtuslik maastikuelemendina.
/Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977/


Allikad:
Aare Mäemets. Eesti NSV järved ja nende kaitse. Tln., 1977
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee

Vaata lisaks:

Jussi järved