Mardihansu järv

Mardihansu järv

Lääne-Virumaal, Tamsalu vallas, Võhmetu küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Kuulub Porkuni-Lemküla järvestikku

Veepeegel 2,3 ha, kaldajoon 1175 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6567175 59°13'28" N 
625267 26°11'39" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood: VEE2033530

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee