Kutniku järv (Kõrvenurga Soojärv)

Kutniku järv, ka Kõrvenurga Soojärv

Järvamaal, Albu vallas, Vetepere küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Järvest lähtub Kõrvenurga oja

Veepeegel 2,2 ha, kaldajoon 742 m, pikkus 320 m, laius 90 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6554902 59°7'28" N 
584236 225°28'15" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood: VEE2031710

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee