Kukejärv

Kukejärv

Lääne-Virumaal, Tamsalu vallas, Võhmetu küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Pandivere tundliku põhjavee alal asuv umbjärv

Veepeegel 0,4 ha, kaldajoon 350 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6567314 59°13'32" N 
625455 26°11'51" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood: VEE2033560

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee