Kolviku järv

Kolviku järv

Harjumaal, Padise vallas, Alliklepa küla lähedal asuv looduslik järv. Mitteavalik veekogu
Sissevooluga järv

Veepeegel 22,8 ha, 6 saart 0,36 ha, pindala kokku 23,2 ha, kaldajoon 5233 m

Keskpunkti koordinaadid:
  Ristkoordinaat  Kraad, minut, sekund 
6571783 59°17'2" N 
489065 23°48'29" E 

Lääne-Eesti vesikond - Harju alamvesikond
KKR kood: VEE2019910

Allikad:
http://register.keskkonnainfo.ee
http://loodus.keskkonnainfo.ee
Hotmedia.ee