Goldy


Vabinalantide kaubamärk. Lante toodetakse Serbias, tootja MB Star. Turustatakse endise Jugoslaavia aladel, Bulgaarias, Tšehhis, Venemaal, Saksamaal, Austrias, Suur-Brittannias.

Vt http://www.goldylures.com