Makrofüüdijärv (suurtaimerikas järv)

Makrofüüdijärv ehk suurtaimerikas järv

Järv, millele on omane rikkalik suurtaimestik ehk makrofüüdid, enamasti 3/4 järve üldpindalast. Neis järvedes on üldjuhul nii biogeenide, mineraal- kui ka huumusainete sisaldus keskmine või kõrge. Neid järvi ei saa küll kategoriseerida eraldi limnoloogilise tüübi alla, kuid enamasti on neil väga selgesti piiritletavad hüdrokeemilised ja morfomeetrilised parameetrid.Vaata lisaks:

Makrofüüdid ehk suurtaimed