umbjärv

Umbjärv on järv, millel puudub nähtav pindmine sisse- ja väljavool

Laiemas mõistes on "umbjärv" järv, millel puudub väljavool ehk on sisuliselt sama, mis suubumisjärv.
Mõned autorid peavad umbjärveks veekogu, mis ei voola (maailma)merre.

Enamik atmosfäärist mahalangenud veest jõuab läbi jõgedevõrgustiku, järvede, märgalade või aurumise maailmamerre.
Umbjärvede geograafiline eraldatus (näiteks mäeahelike tõttu) või suur kaugus maailmamerest aga pärsib seda.

Sageli on umbjärved suhteliselt suure mineraalsusega.
Kuna umbjärvede väljavool (veevahetus) toimub üksnes aurumise ja infiltratsiooni kaudu, on need keskkonnasaasteainetele tundlikud.

Tuntuimateks umbjärvedeks on maailmas Kaspia meri, Araali meri, Balka¹i järv, Eyre'i järv jt.

Allikad:
EE 10. köide, 1998.
http://et.wikipedia.org