Ühepäevikulised Eestis (loend)

Ühepäevikulised Eestis 

Loendis on toodud ära sugukond, perekond, ladinakeelne liiginimi ja ka vastavad eestikeelsed nimed, kui need on olemas

Polymitarcidae

Polymitarcis

P. virgo, -


Ephemeridae (ühepäeviklased)

Ephemera, ühepäevik

E. vulgata, - harilik ühepäevik

E. danica, - oja-ühepäevik

E. lineata, - triip-ühepäevik


Potamanthidae (jõepäeviklased)

Potamanthus jõepäevik

P. luteus, - jõepäevik


Leptophlebiidae (õrnpäeviklased)

Leptophlebia, õrnpäevik

L. marginata, - harilik õrnpäevik

L. vespertina, - raba-õrnpäevik

Paraleptophlebia, harupäevik

P. submarginata, - harilik harupäevik

P. cincta, -

Habrophlebia, tuttpäevik

H. fusca, - harilik tuttpäevik


Ephemerellidae (samblapäeviklased)

Ephemerella, samblapäevik

E. ignita, - harilik samblapäevik

E. aurivillii, -

E. mucronata, -


Caenidae (mudapäeviklased)

Caenis, mudapäevik

C. macrura, -

C. moesta, -

C. horaria, - harilik mudapäevik

C. robusta

C. nocturna

Brachycercus

B. harrisellus, - sarv mudapäevik


Baëtidae (ojapäeviklased)

Baëtis, ojapäevik

B. niger, -

B. pumilus, -

 

B. rhodani, - harilik ojapäevik

B. vernus, -

B. bioculatus, -

 

Centroptilum, järvepäevik

C. luteolum, - harilik järvepäevik

Cloëon, tiigipäevik

C. dipterum, - harilik tiigipäevik

C. inscriptum, -

C. simile, -

C. praetextum, -

Procloëon

P. pseudorufulum, -

P. bifidum, - suvepäevik


Siphlonuridae (kaldapäeviklased)

Siphlonurus, kaldapäevik

S. lacustris, - harilik kaldapäevik

S. aestivalis, -

S. linnaeanus, -

S. alternatus, -

Ameletus

A. inopinatus, -


Ametropodidae

Ametropus

A. fragilis, -

Metretopus

M. norvegicus, -


Heptageniidae (kivipäeviklased)

Heptagenia, kivipäevik

H. fuscogrisea - järve-kivipäevik

H. flava, -

H. sulphurea, - harilik kivipäevik

H. coerulans, -

Arthroplea

A. congener, -

Ecdyonurus

E. fluminum, -

E. lateralis, -