Staratel

Staratel


Töönduslikult kasvatatavad ja turustatavad vihmaussid, kes on mõeldud erinevate jäätmete utiliseerimiseks ning kompostmulla valmistamiseks. Staratel on liigiliselt sõnnikuuss (Eisinia foetida): väidetavalt saadud Venemaal levinud populatsioonist ja Kirgiisias levinud populatsioonist pärinevate isendite ristamise teel.

Eestis tegeleb "Starateli" kasvatamise ja turustamisega Tartu vallas, Pupastvere külas asuv Green-Pikkanak OÜ.

Vt ka SõnnikuussVaata artiklit: 1766 

Allikas:
http://www.green-pik.eu/et/products/8-tooted/17-vihmaussid-qstaratelq