Fajaagid (müütiline rahvas Homerose Odüsseias; Kreeka)

Fajaagid (vanakreeka Φαίακες), müütiline rahvas müütilisel Scheria (Σχερία) saarel, kirjeldatud Homerose „Osdüsseias“. Õnnistatud, jumalate soosingu all olev rahvas, keda soosis eriti Poseidon. Selle rahva elu oli õnnelik ja muretu, see kulges tülide ja lahkhelideta; kuningavõim allus 12 eaka nõuniku juhtimisele. Fajaagid olid väga head laevaehitajad ja meresõitjad, kusjuures nende ülikiired laevad sõitsid ilma füüsilise tüürita – laevad mõistsid tüürimehe mõtteid ning järgisid ise mõtteliselt määratud kurssi.

Allikas: Wikipedia

September, 2023

Vaata lisaks:

Poseidon (kreeka merejumal)