Adad / Hadad / Haddad / Iškur (ilmajumal Kaananis ja Mesopotaamias)

Adad ehk Hadad ehk Haddad ehk Iškur, tormi- ja vihmajumal Kaanani ja Mesopotaamia religioonides. Kaananis kummardati teda Haddadi nime all alates 3. aastatuhandest eKr Põhja-Süüria alal, tema pühamu asus Aleppos. Sumerlaste, akadlaste ja babüloonlaste seas kutsuti teda Iškuriks. Mesopotaamia põhjaosas austati teda õnnistava jumalana, ent lõunaosas, kus põllumajandus rajanes niisutamisele, tõusid esiplaanile Akadi hävituslikud küljed, mis kaasnesid tormide, üleujutuste ja põudadega. Adadi sümbolloomaks oli härg ja atribuudiks välk.

Ugariti-Foiniikia piirkonnas kutsuti ilmajumalat Hadadiks või lihtsalt Ba'aliks (Isandaks, Issandaks). Hurrid kutsusid ilmajumalat Teshubiks (Teššubiks) ja ta seisis panteoni eesotsas. Tema kultuse kõrgaeg oli seal 2. aastatuhandel eKr. Urartu riigis oli ta 1. aastatuhandel tuntud kui Teisheba (Teišeba).

Peetakse võimalikuks Adadi/Iškuri seost kreeka Zeusi ja rooma Jupiteriga.

Allikas: Wikipedia

September, 2023

Vaata lisaks:

Teshub / Tessob / Teššub (hurri ilmajumal)