Su iyesi baškiiri mütoloogias

Su iyesi baškiiri mütoloogias. Su iyesid on baškiiri mütoloogias vetevaldjad nii nagu paljudel teistel türgi-tatari rahvastel. Baškiiride pärimuses elavad nad vees perekonniti ja on väga rikkad. Sissepääs nende elupaika asub veekogu põhjas kivi all. Inimestele kurja nad ei tee. Мифы народов мира. М.: Советская энциклопедия, 1980, lk 950

September, 2023

Vaata lisaks:

Su iyesi / Su Ana / Su Ata (veevaim türgi-tatari mütoloogias; tengrismis)