Indra (jumal India religioonides)

Indra, jumal India religioonides. Varasemas veedade (varaste pühakirjade) hinduismis on ta deevade (jumalate ja/või pooljumalate) valitseja, kellele allub loendamatu hulk alamaid jumalusi. Hilisemas hinduismis Indra osatähtsus langeb ja ta allub idasuuna kaitsejumalana Brahmale, samuti peetakse teda Šiva avatariks; budismis kannab ta Śakra või Sakka nime; džainismis kõneldakse 64 Indrast, kes valitsevad taeva erinevate sfääride üle. Indrat seostatakse taeva, välgu, vihma, tormi, jõevoogude ja sõjaga. Tal on hinduismis mitmeid epiteete, nende hulgas ka Parjanya ('vihm, vihmapilv') ja Meghavahana ('see, kelle sõiduk on pilv'). Vihmajumalana aitab ta kaasa põldude viljakusele, tormijumalana võib inimesi vaenata.

Allikas: Wikipedia

Septenmer, 2023

Vaata lisaks:

Parjanya (välgu- ja vihmajumal hinduismis ja budismis)