Purgine-paz (erza kõue- ja vihmajumal)

Purgine-paz (erza Пурьгине-паз), erza mütoloogias kõue- ja vihmajumal, erza eepilistes lauludes ka loomade ja pühade kalade kaitsja. Sõidab taevas vankriga, mida veavad kolm tulehobust, vasemas käes on tal välk ja paremas vihm. Mõnedes lugudes sündis ta lombakana ning kui ta pilvede otsa komistab, siis kõmiseb kõu. Nimel Purgine-paz on sarnasus mõnede teiste indoeuroopa rahvaste äikesejumalatega nagu balti Perkunas, slaavi Perun või aaria Parjanya.

Allikas: Wikipedia

September, 2023

Vaata lisaks:

Niške paz (kõrgeim jumal erzade mütoloogias)