Mukasa (jumal Ugandas)

Mukasa, jumal Ugandas bagandade1 mütoloogias. Jumal Wanema või jumal Musisi poeg. Algselt tõenäoliselt Victoria järve jumal, hilisemalt bagandade õitsengu ja viljakuse jumal.

Lugu: Alguses oli ta nimi Selvang. Kui ema ta rinnast võõrutas, ei söönud ta midagi muud kui loomade südant ja maksa ning jõi üksnes verd. Ootamatult kadus ta ära ning leiti seejärel Victoria järvest Bubembe saarelt. Teda hakati nimetama Mukasaks ('inimene Bukasa saarelt'), teda hakati jumalaks pidama ja inimesed küsisid temalt nõu. Mukasa elas saarel palju aastaid, mõne pärimuse põhjal 14 inimpõlve. Tal oli kolm naist, neist peamine naine Nalvanga oli Banga saarelt tulnud püüton, kes andis viljatutele naistele lapsi. Kui Mukasa suri, maeti ta saarel metsa ja lähedale püstitati pühamu, teise versiooni põhjal kadus ta saarelt niisama seletamatult nagu oli sinna ilmunud.

Mukasa seotus järvega (ilmumine saarele, võim tormide üle, kalade paljunemise ja kalasaakide mõjutamine) lubavad oletada, et algselt oli ta järvejumal. Tema kuvandis on ka puutepunkte iidse iidse järvevalitseja püüton-jumala Selvangiga. Hilisemalt seostati teda peamiselt viljasaagi, karja paljunemise ja laste sündimisega.

1 Bagandad (gandad, wagandad) – bantude etniline rühm. Eavad peamiselt Ugandas – umbes 5,5 miljonit (2014. a)

Allikad: Wikipedia // Мифы народов мира. Советская энциклопедия, 1980, lk 692

September, 2023

Vaata lisaks:

Selvanga (jumal-püüton Ugandas)
Wamala (järvejumal Ugandas; Aafrika)