Manoi / Lanig / Kuung (algnaine semangide mütoloogias; Malaka poolsaar)

Manoi ehk Lanig ehk Kuung ('vesi'), algnaine Malaka poolsaarel semangide1 mütoloogias, maailma looja. Vahel on teda ette kujutatud kilpkonnana. Ürgookeanis ujudes torkas ta oma lastelaste abiga veealuse looma selga rambutanipuu oksa. Maa ilmus puu ümber hiljem – selle tõi sinna sitasitikas. Hilisemates müütides saab temast kõrgema taevase jumala Ta Pedni naine. Ta Pedn reisis koos vennaga mööda maad ja nad püüdsid merest kala. Nende poolt katki murtud õngeridvast sai kaks mäge – üks neist, Batu Ribn, seisab maailma keskel.

1 Semangid – väike rahvakild Malaka poolsaarel, põlisrahvas. Kütid ja korilased, elavad mägistes ja isoleeritud metsapiirkondades. Arvukus: umbes 4800 (2010. a).

Allikad: iphras.ru/page17265583.htm // Мифы народов мира. Советская энциклопедия, 1980, lk 632

September5, 2023