Lichaba (kõrgem jumalus ao nagade mütoloogias; India)

Lichaba, kõrgem jumalus ao nagade1 mütoloogias. Lichaba lõi maa ja suure Brahmaputra jõe, ta saadab maa peale vihma. Talle tuuakse ohvriande ja talle on pühendatud lõikuspidustused. Lichaba on sarnane või samane sümi nagade2 Litsabaga, kelle keha on musta värvi ja kes sõbrustab mutiga.

1 Ao nagad – etniline rahvarühm Indias Nagalandi osariigis; kõnelevad ao keelt, arvukus 226 625 (2011. a)

2 Sümi (sema) nagad – etniline rahvarühm Indias Nagalandi osariigis; kõnelevad sümi keelt, arvukus 300 000 (2011. a)

Nagad – ühisnimetus Kirde-Indias ja Myanmaris elavatele etnilistele rühmadele. 2015. aasta lõpuks oli fikseeritud 89 erinevat rühma. Nagade koguarvuks on umbes 2,9 miljonit: Indias üle 2,5 miljoni ja Myanmaris umbes 300 000. Nagalandi osariigis elab 1,6+ miljonit.

Allikad: Wikipedia; Мифы народов мира. Советская энциклопедия, 1980, lk 612

September, 2023