Itzamna (maiade jumal)

Itzamna, üks kõrgemaid jumalaid maiade mütoloogias. Loojajumal Hunabi poeg, maiade kultuuri ja tsivilisatsiooni rajaja. Arhailisel ajal (3. ja 2. aastatuhandel eKr) kujutati Itzamnat kaimanina, söödavate limuste ja veetaimede valitsejana. Tema nime Itzamna on tõlgendatud kui 'iguaani maja', kuid selle täpse tähenduse osas pole üksmeelt. Hilisemalt muutus Itzamna taevaseks jumalaks, kelle pea moodustab maa, keha on aga taevalaotuseks. Tekkis kujutlus kõiksusest kui majast, mille seinad on moodustunud nelja iguaani või kaimani kehadest – pead saavad kokku allpool ja sabad üleval. Olmeekide ajastul (umbes 1200 – 400 eKr), saab Itzamnast üks peamisi jumalaid, keda kujutatakse taevase draakonina (reptiil+lind+jaaguar) või antropomorfse vanamehena. Tekib Itzemna erinevaid vorme maa-, vee-, looja- või ka ktooniliste jumalatena. Temast saab ka maia linnade ja riikide kaitsejumal. Hispaania misjonärid üritavad sünkretiseerida Itzamnat kristliku Jumal-isaga.

September, 2023

Allikad: Wikipedia; Мифы народов мира. Советская Энциклопедия, 1980, lk 486-487

Vaata lisaks:

Chac ehk Chaac (maiade vihma- ja viljakusejumal)