Italapas (koiott chinooki mütoloogias)

Italapas ('koiott'), kultuurikangelane ja demiurg chinookide1 mütoloogias, koiott. Üleilmse veeuputuse ajal istus Italapas puu otsas ja oots, millal vesi alaneb – ta viskas vette peotäie liiva ja lõi niimoodi maa. Pärast uputust aitas Italapas loojaolendil Ikanamil luua esimesed inimesed, õpetas neile kalapüüki ja teisi töid, nt kudumist, ja kehtestas jahipidamisega seotud keelud.

Lugu maagilisest kalalõksust. Italapas jõudis Oregoni linna lähedal paika, kus inimesed olid väga näljased. Jõgi oli lõhesid täis, kuid sügava vee tõttu ei saanud inimesed neid oma västardega püüda. Italapas valis jõel sobiva koha ja tegi jõe seal madalamaks ja laiemaks – kõik indiaanlased tulid sellesse kohta ja hakkasid kala püüdma. Seejärel tegi Italapas maagilise mõrra: kui mõrd oli kala täis, hüüdis see: „Noseepsk!“ Kuna Italapas oli üsna näljane, otsustas ta mõrda kõigepealt ise proovida. Ta pani mõrra vette ja läks kaldale, et tuli üles teha. Ta ei jõudnud aga lõket veel läita, kui mõrd hüüdis: „Noseepsk!“. Lõks oli lõhet täis. Italapas tõi kalad kaldale ja hakkas uuesti tuld tegema, kui mõrd hüüdis uuesti: „Noseepsk!“. Italapas tõi kalad taas kaldale ja hakkas tuld tegema, kui mõrd taas.... Kui see juhtus juba viiendat korda, vihastas Italapas ja ütles mõrrale: „Kas sa ei saa oma kalapüüdmisega oodata, kuni ma tule üles teen?!“ Lõks solvus Italapase peale ja lõpetas kalade püüdmise. Pärast seda pidi rahvas püüdma lõhet just nii nagu oskas.

1 Chinookid – põlisrahvaste hõimurüm Põhja-Ameerikas Columbia jõe alamjooksu ja suudme piirkonnas ning looderannikul. Peamiselt kalurid, kütid ja korilased. Kuuluvad nn lõherahvaste hulka. Idalõhede hinnatuimat kalaliiki kuninglõhet ehk tšavõõtsat (Oncorhynchus tshawytscha), kutsutakse Põhja-Ameerikas chinooki lõheks. Tänapäeval on chinookide koguarv hinnaguliselt kuni 16 000; keel on praktiliselt välja surnud (1996. a 12 kõnelejat).

Allikad: Wikipedia; Мифы народов мира. Советская Энциклопедия, 1980, lk 472; firstpeople.us/FP-Html-Legends/Coyote-Builds-Willamette-Fails-And-The-Magic-Fish-Trap-Chinook.html

September, 2023

Vaata lisaks:

Kuninglõhe ehk tšavõõtša (Oncorhynchus tshawytscha)
Lõherahvad