Ruoshui (jõgi hiina müütilises geograafias)

Ruoshui (hiina 弱水; 'nõrk jõgi'), jõgi hiina müütilises geograafias. Jõgi voolas müütilise Kunluni mäe juures ja selle vesi oli nii „nõrk“, et ei kandnud pinnal isegi luige kerget udusulge. Oletatavasti mõisteti Ruoshuid kui erilist jõge, mis eraldas elavate ja surnute riiki. „Nõrk“ vesi oli ka kaitsetõkkeks vääritute vastu, kes muidu tükkinuks Kunluni paradiisi ja tõusnuks seal ehk ka taevasse häirima jumalusi ja teisi taevaelanikke. Hiina toponüümina on Ruo Shui olnud ja on praegugi ka tegelike jõgede nimeks või kaasnimeks.

Allikad: Wikipedia; Мифы народов мира. Советская Энциклопедия, 1980, lk 371

September 2023