Deng / Dengdit (vihmajumalus dinka mütoloogias; Lõuna-Sudaan)

Deng ehk Dengdit (dinka 'suur vihm'), jumalus dinka1 mütoloogias. Teda kujutatakse suure härjana, kes saadab maa peale vihma ja on tormi- ja viljakusejumal. Mõnes piirkonnas samastatakse teda dinka panteoni kõrgeima loojajumala Nhialikiga, kes on ka vihma ja äikese valitseja, kuid enamasti peetakse teda vahendajaks inimeste ja kõrgeima olendi vahel. Ühe müüdi põhjal on ta jumalanna Abuki poeg: rase Abuki laskus taevast maa peale, inimesed hõõrusid tema keha pühvlirasvaga ja viisid sünnitama ilma usteta hütti. Seal sünnitas ta imepärse lapse, kellel olid hambad suus nagu täiskasvanul ja kes nuttis verepisaraid. Sünnitamise ajal puhkes tugev sajuhoog ja Abuk pani lapsele nimeks Dengdit. Pärst sünnitust läks Abuk tagasi taevasse, lapse jättis aga inimestele vihmategijaks. Deng oli dinkade esimene valitseja ja kui ta vanaks jäi, siis kadus ta äikesevihma ajal. Dengi pühapaikades toodi talle ohvriande, viidi läbi vihma kutsumise tseremooniaid ja peeti lõikuspidusid.

Taevase pullina, kes saadab maa peale vihma, kujutasid ka šillokid2 loojajumalat, kelle nimeks on Juok (Jwok).

1 Dinkad – nilootiline (Niiluse orust ja Suurte järvede piirkonnast pärinev) rahvas Lõuna-Sudaanis, kõnelevad dinka keelt ja selle murdeid; arvukus umbes 4,5 miljonit.

2 Šillokid – nilootiline rahvas Lõuna-Sudaanis, arvukus erinevates käsitlustes 370 000 – 700 000.

Allikad: Wikipedia; Мифы народов мира. Советская Энциклопедия, 1980, lk 303/310

September, 2023

Vaata lisaks:

Lau (järvekoletis Sudaanis)