Vesi ja tuli armeenia müütides

Vesi ja tuli on armeenia müütides personifitseeritud ja neist kõneldakse kui õest ja vennast. Õde-tuli läks tülli vend-veega ja nende vahel valitseb igavene vaen; vesi kustutab alati tule. Ühe müüdi põhjal oli tule loojaks saatan, kes lõi selleks rauatükiga vastu ränikivi. Seda tuld hakkasid kasutama inimesed. Selle peale vihaseks saanud jumal lõi välgu (jumala tule), mis karistab inimesi saatanliku tule kasutamise eest. Мифы народов мира. М.: Советская энциклопедия, 1980, lk 88

September, 2023