Autrimpus (preisi merejumal)

Autrimpus (Autrympus, Antrimpus), preisi merejumal, keda 16-17 saj kirjalikes allikates võrrutatakse roomlaste Neptunusega. Tõenäoliselt on tekkinud ettekujutus Autrimpusest viljakusjumala Trimpuse jagunemisel Autrimpuseks ja jõgede ning allikate jumalaks Patrimpuseks. Мифы народов мира. М.: Советская энциклопедия, 1980, lk 104

September, 2023

Vaata lisaks:

Patrimpus (preisi veejumal)