Vaarao aegsed inimesed (pärimus)

Vaarao-aegsed inimesed. Vaaro peab olema pool kala, pool inimest ja ütleb: "Vaaro, vaaro!" Nende keel peab olema mustlase keelega segatud. Üks toodud Tallinna, old naisterahvas ja kala saba taga, pool kala, pool inimest. Merest on kätte saadud. Kutsutud kuulama, et mis ta räägib, kuid keegi pole saand aru - küll ta rääkind ja kisendand. Viimaks toodud üks mustlane, see saand aru - vaata, mustlase keel on mitme keelega segatud - mustlane üteld, et tal on kaksikud lapsed ja viidagu ta sõnna tagasi, kust on võetud. Ja siis viidud ta sõnna tagasi. See old naisterahvas. Aga eks neid ole meesterahvaid ka - elavad seal ja teevad sugu ka. See Tallinnas old kolme aasta eest. Need on vaaro-aegsed inimesed, mine tea, kas Punases või Mustas meres, või kus nad on. ERA II 14, 137/9 (13) < Peetri khk (1929)

Räägivad, et need olla vaaraost saadik – pool kala, pool inimest. Üks oli kinni püütud noodaga. Toodud välja. Ei põle keegi keelt teadnud. Üks heebreamees toodud, see saand aru. Ütend, et kästud lahti lasta, et tal olla kaksikud lapsed meres. Meres ikka häält ka teind, ikka: „Vaarao, Vaarao!“ ERA II 16, 454 (26) < Kullamaa khk (1929)

Hiidlased püün kala. Ei ole saan. Siis tõmman noodaga väl´la – ilus naisterahva pea ja kala saba. Ja see oli rääkin nendega. Üten na, et sii kohtas kala ei saa, sii oo meite lojuste karjamaa. Käskin teise kohta menna. Hüppan siis paadist merre ja hüün: "Vaarao!" Arvati, et nendest pidid olema, kui vaarao Punases meres pidi ära uppun olema. ERA II 16, 216 (82) < Karuse khk., Paatsalu v. (1929)

Tartus õli näha jäärmarki aal. Siis näideti neid. Purgide sides vee sees. Naesterahva nägu ja juuksed pias. Kõhe nigu kahe- või kolmeoastane laps. Kutsuti, jah, vaarau inimene. ERA II 14, 589 (26) < Kodavere khk., Ranna v., Omedo k. (1929)

Merest on mehed kord kinni võtnud looma, mis pole olnud hüljes ega pole ka olnud inimene. Mehed viind maale. Pole sääl rahul olnud. Mehed viind tagasi mere ääre. Mere ääre pääl kummardand, et tagasi lastud. Olnud ikka enam inimese moodi. ERA II 1, 593/4 (4) < Reigi khk., Kauste k. (1928)

Allikas: folklore.ee /rehepapp/

August, 2023

Vaata lisaks:

Vaarao sõjavägi (pärimus, Eesti; Loorits)
Vaarao kalad (pärimus; Eisen)
Kuhu jäi vaarao sõjavägi (pärimus; Loorits)