Hiidlased teevad tuult (pärimus; Loorits)

Iidlasõd tein enne ise tuult. Tuln Sangõ ja tuul oln vasta kõik. Akkan minema siält Sangõst. Nämad uatan, mis asi sie ond, et iidlasõd tuulõga lähtvad. Kihnlased uatan. Akkan ulkas uatama. Nuorõd pihelgad oln latvu pidi kivi alla pandud, ladvad olid sinna kohe, kus nad minna tahtsid. Kihnlasõd võtsid ladva kivide alt ärä. Iidlased tulid tagakohe. Ariste 7, 29 (23) < Kihnu khk. (1933).

Allikas: O. Loorits 1939. Endis-Eesti elu olu I, 130/6.

August, 2023

Vaata lisaks:

Tuule väljatantsimine (pärimus; Loorits)
Puuhalgude kandmine tuule manamiseks (pärimus; Loorits)
Hiidlase kolm sõlme (pärimus; Eisen)
Targa antud tuulesõlmed (Pärimus; Loorits)