Mida hiidlane merepõhjas nägi (pärimus, merepõhja-vanames; Loorits)

Hiidlased olid Tahkurannas kalapüügil. Ühel päeval kukkus üks kalameestest merde. Küll otsiti ja otsiti, kuid leida polnud teda kuskilt. Viimaks tuli mees ise vee seest välja ja ronis laeva. Vahepääl oli teine kalamees veest välja tõmbanud ühe ühe silmaga tursa. Niipea kui veest välja roninud kalamees ühe silmaga tursa laevas nägi, haaras selle kätte ja viskas merde tagasi, üteldes: „Säh oma ühesilmaga orikas!“ Teised kalamehed hakkasid imestades küsima, miks ta kala merde tagasi viskab. Nüüd jutustas mees, mis ta meres näinud. Ta kukkunud mere põhja ilusa õue pääle. Õues olnud üks vanamees, see tulnud ja hakanud temaga riidlema seepärast, et kalamehed iga päev omad võrgud ta karjamaa väravasse laskvat, veel täna olevat nad viinud talt ta ühesilmaga orika, ja lubanud kalamehi karistama hakata, kui need teda ükskord rahule ei jäta. ERA II 9, 233/4 (14) < Ridala khk., Sinalepa v., Tuuru k., Laksi t. - Meinhard Meiusi < Mari Laks, 49 a. (1928).

Allikas: O. Loorits 1939. Endis-Eesti elu olu I, 74.

August, 2023

Vaata lisaks:

Hiiu torupillimees mererahva pulmas (pärimus; Loorits)