Matsalumees ja Vigalamees (pärimus, Kasari üleujutused)

Matsalumees ja Vigalamees on personifitseeritud üleujutused Kasari jõe luhal. (Kasari 4000 ha suurune luht on suurim kogu Põhja-Euroopas.) Kasari ja tema lisajõgede vesi, mis enam sängi ei mahu, ujutab ala perioodiliselt üle. Vesi toob endaga setteid, mis soodustavad rohukasvu, kuid luha püsimiseks on vaja seda järjepidevalt niita või loomi karjatada. Piirkonna elanikele on üleujutused olnud takistuseks heina varumisel. Matsalumees on seotud veetaseme tõusuga Matsalu lahes ja see tekib siis, kui pikalt kestvad ja tugevad läänetuuled ei lase Kasari veel lahte voolata; samuti võivad seda tekitada kestvad vihmasajud. Matsalumees üteldi tulevat teosammul: kand on märg ja varvas kuiv. Öteldi ka, et kui Kasari jõgi pole talvel kaane all, tullakse heinaajal jää järele ja Matsalumees võtab võtab loo üles. Vigalamees oli seotud tugevate vihmasadudega Kasari ülemjooksul Vigala kandis: vesi tõi allavoolu heinasaade, palke, küüniväravaid jms ning ujutas Kasari luhad üle. Praegu on Matsalumees ja Vigalamees metafoorsed mõisted, kuid pole võimatu, et neid on kunagi kujutatud ette tegelikumate olenditena.

Allikad: Mari-Ann Remmel. Matsalu silmast Puise ninani – retk rahvuspargi mälumaastikul. Eesti Loodus 6-7 / 2014 // martna.edu.ee/meenuta.htm

August, 2023

Vaata lisaks:

Kasari jõgi (Teenuse jõgi, Tiinuse jõgi, Sipa jõgi)