Urvaste Silmaveeallikas (Silmaviiläte)

Urvaste Silmaveeallikas ehk Silmaviiläte, silmaallikas Võrumaal Urvaste külas. Asub Järvekülas Järve talu maal, Uhtjärve linnamäest paarsada meetrit kagu pool, Uhtjärve kaldast u 12 m kirdes. Allikas paikneb madalal liigniiskel alal, mis allika ümbruses on võsastunud. Allika ümber kasvavad kased, kuused ja lepad.

Allikas on enam-vähem ristkülikukujuline mõõtmetega u 1 x 1,5 m, vee äravool on lõuna poole kitsa madala nirena, mille laius on u 0,3-0,5 m.

Allikad: Wikipedia; register.muinas.ee

Juuli, 2023

, silmaallikas Võrumaal Urvaste külas. Asub Järvekülas Järve talu maal, Uhtjärve linnamäest paarsada meetrit kagu pool, Uhtjärve kaldast u 12 m kirdes. Allikas paikneb madalal liigniiskel alal, mis allika ümbruses on võsastunud. Allika ümber kasvavad kased, kuused ja lepad.

Allikas on enam-vähem ristkülikukujuline mõõtmetega u 1 x 1,5 m, vee äravool on lõuna poole kitsa madala nirena, mille laius on u 0,3-0,5 m.

Allikad: Wikipedia; register.muinas.ee

Juuli, 2023

Vaata lisaks:

Urvaste Silmaveeallikas (pärimus)