Kave läte Puhja-Kavildas (pärimus; Eisen

Kave lätte kohta Kavilda mäe jalal jutustab rahvasuu järgmise loo: Muiste jooksnud lättest mõdu, mida kõik vallarahvas tarvitanud. Korra olnud Kavilda mõisas kuri härra, kes rahvale mõdu tarvitamise keelanud. Sellest ajast ei ole läte enam midagi andnud, jäänud kuivaks. Alles mõisa rahva palve pääle hakanud ta jälle jooki andma, kuid mitte enam mõdu, vaid vett. Rahvausu järele on sel veel tervekstegev võim. Iseäranis silmarohuna tarvitatakse seda. Helmi Eller. Puhjast

Allikas: M. J. Eisen. Tartumaa muinasjutud. // folklore.ee/rl/pubte/ee/vanad/eisen/tmuina/

P.S. Ohvriallikas Kaveläte, ka Kavilda läte (Tartu mk, Elva vald, Mõisanurme küla). Allika kultuslik kasutusaeg on dateeritud II aastatuhandesse. Rahvapärimuses räägitakse, et allikas oli Kavilda õigeusu kiriku püha allikas, millest toodi ristivett. Allika vesi aitas ka silmahaiguste vastu.

Allikas: register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=12922

Juuli, 2023