Vanapagan Ilmjärve silda tegemas

llmjärve üle pajatab vanajutt: Vanapagan tahtnud Ilmjärvest silda üle teha. Selleks tassinud hulk suuri kivisid Liiva kõrtsi taha kokku, et kivisid siis ühekorraga järve põhja silla aluseks paigutada. Tahtnud silda liivaga üle katta, kividevahed kinni katta, tee tasaseks teha, et siis parem tee silda mööda üle järve käia oleks. Selleks läinud liiva tooma. Liiva kandmisega kivide vare juurde saades laulnud kukk Liiva kõrtsi lakas kolm korda. Seda kuuldes visanud kohe Vanapagan liivanoosi kividevare pääle maha, pistnud putkama. Sild üle Imjärve jäänud tegemata. Kivid ja liivamägi segi, suure varena kõrtsi taga on veel praegugi alal.

Allikas: M. J. Eisen, Tartumaa muinasjutud, lk. 20 – 21 // kultuuritee.ee/vaimult-suureks-saanud-jarv-ilmjarv/

Juuli, 2023

Vaata lisaks:

Vanapagan ja vähid (pärimus; Loorits)
Vanapagan laevameheks (pärimus; Eisen)
Ilmjärv nõuab Saadjärvelt kümnist
Ilmjärve sügavuse mõõtmine
Ilmjärve rändamine (Eisen)
Ilmjärv