Hiidlaste kuldkala (Pärimus Kalana kabelist)

Korra olnud mehed laevaga merel. Sõitnud sinna ja tänna, aga maale ei saanud. Viimaks annud mehed tõotuse: kui korra maale saame, ehitame sinna randa kabeli Jumalale ärapäästmise eest tänuks. Seitse aastat läinud meestel merel eksides mööda. Siis näinud mehed kaugel musta viiru. Sõitnud sinna, leidnud suureks rõõmuks sealt maa eest. See olnud Hiiu saar. Mehed tulnud Hiiu saarele ja hakanud tõotust mööda kabelit ehitama.

Olnud kabel valmis, läinud mehed jälle oma teed. Kabeli väljapool müüri sees inimese pea kõrgusel ulatanud üks kivi serv tüki maad välja. Selle kivi serva pääle asunud üks kuldkala.

Hiiu kalamehed läinud merele minnes kabelist mööda, näinud kuldkala. Pärast hakanud teist iga päev vaatamas käima. Kala olnud iga päev isepidi. Viimaks saadud aru: sääl pool küljes olnud kõige suurem kala saak, kuhu poole kuldkala nina pöörnud. Kalamehed hakanud iga õhtu merele minnes vaatamas käima, kuhu kuldkala nina pöörnud. Sinna poole läinud ikka kalale. Kes mujale läinud, ei saanud midagi. Viimaks ei läinud keegi enam teisale püüdma. Sest saadik hakatud seda randa Kalaninaks hüüdma.

Aega mööda hakkanud kabel lagunema. Müürid seisnud ometi veel püsti ja kala näidanud meestele alati, kuhu minna. Viimaks langenud müürid maha. Ühtlasi kadunud kuldkala. Kalaga kadunud ka Hiidlaste kala õnn. Sagedaste püüdnud ööd läbi, ilma et kala poegagi oleksivad saanud. Kahju kuldkala järele läinud ikka suuremaks. Kalamehed pidanud nõuu kabelit uuesti ehitada, et seege kuldkala tagasi saaksivad. Hakanudki ehitama. Uus kabel saanud just vana kabeli asemele. Materjali puuduse pärast saanud see aga hulga pisem. Kabel seisvat täna päevani alles ja Hiidlased pidavat sääl isekeskes tähtpäevadel jutlust.

Kabeli müürist jäetud serv välja. Aga asjata oodatud sinna kuldkala. Kala ei tulnud enam tagasi. Viimaks lasknud kalamehed kabeli müüri pääle kala kuju maalida. Käinud merele minnes seda vaatamas. Kuju aga ei annud kalameestele mingisugust kalaõnne.

Allikas: Esiwanemate warandus. Kohalised Eesti muinasjutud. 1882; digar.ee/viewer/et/nlib-digar:134930/119905/chapter/44

Juuli, 2023

Vaata lisaks:

Kalastamisest Ristil (pärimus, kuldkala; Loorits)
Hiidlased Pärnu rannas kalastamas (pärimus, kalaõnn, maagia; Loorits)
Miks hiidlased Pärnu rannas käivad kala püüdmas (pärimus; Eisen)
Hiidlase kolm sõlme (pärimus; Eisen)