Ebe / Ebe Hotun (jakuudi jõe- ja järvevaldjas)

Ebe ehk Ebe Hotun (jakuudi Эбэ, Эбэ Хотун – 'vanaema', 'emand vanaema' või 'vanaema Ebe'), jakuudi jõe- ja järvevaldjas. Kuulub jakuudi kohavaimude itštšide (jakuudi иччи) hulka. Kujutletud naissoost olendina. Tema heatahtlikusest arvati sõltuvat veekogu ääres elava hõimu või sugukonna heaolu. Jakuudi sugukond valis elupaigaks reeglina piirkonna, millel asus ka väiksem järv – järvest sai nö sugukonna järv ja selle veekogu ebet peeti sugukonna kaitsjaks ja toitjaks. Äärmiselt halvaendeliseks peeti aga elamu ehitamist suure järve kaldale. Kui inimene oli kaua kodupaigast eemal, siis tagasi tulles tõi ta kindlasti kodujärve ebele ohvrianni (piimast tehtud toitu). Ka kehtisid kodujärve ääres käitumisreeglid: rangelt oli keelatud välja ütelda järve nime, kasutada järve suhtes solvavaid väljendeid, korraldada järve ääres lärmakaid kokkusaamisi. Karistuseks võis ebe süüdlase hinge endale võtta. Jakuudid uskusid, et järv võib endale allutada ja ära võtta inimese õnne ning teha ta kalameheks – jakuudi sotsiaalses hierarhias olid kalamehed kõige madalamal positsioonil. Väljend буор балыксыт ('kalamees') tähendas väga vaest inimest, kes hankis elatist üksnes kalapüügiga. Vaese ja rohkete võlgadega inimese kohta üteldi ол киhи кюёлгэ киирбит – 'see inimene läks vette', täieliku eluheidiku kohta aga ол киhи кюёл буолбут – 'see inimene sai järveks'.

Järvede austamine ja neile ohvriandide toomine on jakuutidel säilinud mõningal määral tänapäevani.

Jões elavat ebet kujutletakse kauni naisena rikkalikus rõivastuses – teda peetakse kõikide veekogude esiemaks ja kogu inimsoo kaitsevaimuks. Jakuutias on üle 700 000 jõe ning suuremad hõimud on seotud konkreetsete jõgedega. Suurimaks jõeks on Leena, mis on ka Jakuutia oluliseks geograafiliseks ja ajalooliseks sümboliks, kuna jakuudid formeerusid iseseisvaks rahvuseks Leena kallastel. Leena ja selle lisajõgede ääres elavad jakuudid kutsuvad Leenat ka Ebe Hotuniks. Jakuutias tähistatakse igal aastal 02. juulil Leena jõe päeva.

 Kui ebedest oleneb hõimurühma heaolu tervikuna, siis kalapüügi edukus oleneb meessoost vetevaldjatest nagu Ukulan (ka Uukaan) või Kyeh Bolloh. Varasemalt oli vahetegemine selgem, kuid hilisemalt hakati kalaõnne nimel pöörduma ka ebede poole, paludes, et ... auline vanaema, jaga, palun, hõbesoomuselisi...

Mai, 2023

Vaata lisaks:

Öduget Bootur (jakuudi vetevaldjas)
Kyeh Bolloh / Kyeh Bolloh tojon (jakuudi kalavaldjas)
Ukulan / Ukulan-tojon / Ed'uget-tojon / Ukula / Ukun (Türgi, Altai ja Jakuudi veejumal)
Sulukun (jakuudi mütoloogia)
Bordonkuj (jakuudi mütoloogia)