Adsalluta (keldi-balkani-illüüria jõe- ja kärestikujumalanna)

Adsalluta, keldi-balkani-illüüria jõe- ja kärestikujumalanna, keda tuntakse votiivkividel olevate raidkirjade järgi ajast, mil piirkond oli Rooma provintsiks. Adsallutat on votiivikirjades mainitud peamiselt Sava jõe (Sloveenia ja Horvaatia suurim jõgi, suubub Doonausse) lähedal Sava külas. Mitmes raidkirjas on teda mainitud koos Savusega, muistsetel aegadel Savuseks kutsutud Sava jõe jumalaga. On oletatud, et Adsalluta oli Sava lisajõe Savinja kehastus.

Allikas: Wikipedia

Mai, 2023