Hludana / Dea Hludana (germaani jumalanna)

Hludana või Dea Hludana, germaani jumalanna, kellest on teada viie ladinakeelse raidkirja järgi Reinimaalt ja Friisimaalt, mis pärinevad aastatest 197–235 pKr. Jumalanna tähendus ei ole selge, kuid suure tõenäosusega oli tegemist veejumalannaga, millele viitab 1888. a Friisimaalt Bitgumi künkast leitud tänualtari raidkiri – altari on jumalannale pühendanud rühm kalureid; säilinud on vaid altari raidkirjaga alus, jumalanna kuju on lagunenud. Et teised raidkirjad on leitud lõuna pool asunud Rooma riigi Alam-Saksamaa provintsi aladelt, siis on oletatud, et Bitgumi kivi tõid friisid kaugemalt lõunast või püstitasid selle sakslased kalaretkel.

Etümoloogilistelt võib nimi Hludana olla seotud vanakreeka sõnadega κλυδων ja κλυδωνα ('kõrged lained, karm vesi').

Pilt: Bitgumi altarikivi

Allikas: Wikipedia

Mai, 2023

Vaata lisaks:

Nehalennia (keldi-germaani merejumalanna)