Wandjina (pilve- ja vihmavaim Austraalias)

Wandjina (Wanjina, Wondjina), pilve- ja vihmavaim Austraalia aborigeenide mütoloogias. Wandjinad pärinevad Unenägude ajast ja neid on sageli kujutatud kaljumaalidel; mõned kujutised on umbes 4000 aasta vanused. Wandjinad lõid maastiku ja selle elanikud ning neil on jätkuvalt mõju maa peal kestvale elule. Kui wandjinad leidsid koha, kus nad kavatsesid surra, siis maalisid nad oma kujutised koopa seintele ja seeärel läksid lähedal asuvasse veekogusse. Aborigeenid värskendasid neid kujutisi, millega usuti taastavat wandjinade jõudu ja ka praegu usutakse veekogudes olevat wandjinade vaimu. Vikerkaaremaost erinesid wandjinad selle poolest, et nad olid kohalikud vaimud, kes olid seotud kindlate paikade ja klannidega.

Erinevaid aborigeenide hõime eristavad nende koobaste sissepääsu juures asuvad maalingud, kuid eelkõige nende wandjina-kujutis. Igas hõimus on oma klanni wandjina esindamise õigus ainult selleks koolitatud ja initsiatsiooni läbinud aborigeenidel. Wandjinasid on kujutatud nii üksikutena kui ka rühmadena. Nendel piltidel on nad silmade ja ninaga, kuid ilma suuta. Ühest wandjinast, Walagandast, sai aborigeenide uskumuse kohaselt Linnutee.

Wandjina võib seaduste rikkujaid karistada välgu, üleujutuse või orkaaniga.

Allikas: Wikipedia

Aprill, 2023

Vaata lisaks:

Vikerkaaremadu (olend Austraalia mütoloogias)