Kodeš / Kodes (adõgee merejumal)

Kodeš ehk Kodes, adõgee merejumal, tuntud peamiselt Musta mere äärsete adõgeede ehk šapsuugide mütoloogias. Kodešit kujutleti suure kalana, kes hoiab merd oma kallaste vahel. Kalamehed palusid temalt suuri kalasaake. Talvisel ajal korraldati tema auks pidu, millel valati üksteist üle mereveega. Kodeši nime päritolu ja tähendus on ebaselged, kuid see võib pärineda Lähis-Idast (vrdl läänesemiidi viljakusjumalanna Kadeš, Kudšu) ja tähendada 'püha'. Viimase tõlgendusega seostub seegi, et väidetavalt ei söönud mere ääres elavad adõgeed kala, kuna pidasid kalasid sedavõrd pühadeks. Ettekujutus muistsest elu andvast jumalanna-kalast võis olla levinud kogu Kaukaasias ja ka Taga-Kaukaasias. See võiks selgitada ka pronksiajast pärinevate kivist kalakujukeste leidusid piirkonnas, samuti aga seda, et mägilased ei püüdnud ega söönud mägijõgedes ja -järvedes elavaid forelle, kuid kasutasid neid erinevate haiguste, sealhulgas viljatuse, raviks. Gruusia mõnedes piirkondades (Hevsuuria, Kahheetia) kaunistasid naised oma rõivaid kalaornamendi kui viljakuse sümboliga. Ka on Gruusia muinasjuttudes jälgi viljakusjumalanna austamisest ja esinemisest kalana-allikavaldjana – selle allika vesi äratab muinaslugudes ellu tapetud ja tükkideks raiutud kangelase.

Allikas: a700.ru/animals/fish/95-ryba-kavkazskikh-narodov-mifologiya.html

Jaanuar, 2023

Vaata lisaks:

Pseguaš / Psõhoguaš / Psõhue-guaštše (adõgee jõevaldjas)
Bljago (adõgee draakon)