Kaladest evengi mütoloogias

Evenkide1 mütoloogias asub maailm hiigelsuure haugi (või ka kahe haugi või kahe ahvena) seljas. Alumist maailma peeti kolmekorruseliseks ja kõige alumise korruse all arvati asuvat maaalune meri, milles ujuvad kaks hiigelkala, kes hoiavad oma selgadel maailma. Sissepääsu maaalusesse maailma valvasid aga kaks hiigeltaimenit, kelle sabad olid kokku seotud, kuid pead vaatamas erinevatesse suundadesse.

Podkamennaja Tunguska (Jenissei lisajõgi, pikkus 1865 km) ääres elavatel evenkidel pälvisid erilist austamist taimen ja haug. Oli tavaks, et kalamees, kes püüdis haugi või taimeni, lõikas puukoorde sama suure kalakujutise kui oli tabatud kala ja määris kujutise kokku kättesaadud kala verega. Arvati, et niimoodi asustas ta püha kala hinge ümber puu sisse ja andis hingele justkui võimaluse minna aja jooksul tagasi vette.

Evengi šamanismi kuulus ka ettekujutus šamaani hingeloomast. Kui hingeloomaks oli kala (haug või taimen), siis selle kala koetud marjast kasvas tulevase šamaani hingekala. Rännuks piki šamaanijõge alumisse maailma võis šamaan kasutada paadi või parvena oma trummi. Samuti võis ta sinna rännata erilise parvega, mis moodustas kalade puukujukestest. Mõnede hõimude puhul mõtestati neid kujukesi taimenitena, kes olid müütilise hõimujõe valvuriteks, teiste hõimude puhul olid sellisteks valvuriteks haugid. Šamaani trummi peeti seejuures niisuguste valvur-vaim-kalade seas kõige vanemaks ja tähtsamaks.

1 Evengid, tunguusi-mand┼żu rahvas Venemaal Siberis ja Kaug-Idas, Hiinas ja Mongoolias. 2010. a elas Venemaal 37 843 ja Hiinas 39 534 evenki.

Allikas: a700.ru/animals/fish/110-ryba-tunguso-manchzhurskikh-narodov-mifologiya.html

Jaanuar, 2023

Vaata lisaks:

Seveki / Heveki / Ševeki / Sevki (alglooja evengi, eveeni ja negidali mütoloogias)
Seli / Heli / Šeli / Helir / Holir (mammut evengi mütoloogias)
Musun (evengi ja eveeni peremeesvaim)
Engdekit (šamaanijõgi evengi mütoloogias)
Bahha (konn evengi mütoloogias)