Temu / Temu edeni / Mutemuni / Tamhuni / Mudiko (peremees-vaim tunguusi-mandžu rahvastel)

Temu ehk Temu edeni ehk Mutemuni ehk Tamhuni ehk Mudiko (oroki1, orotši2, ultši3 ja udehe4 Тэму, Тэму эдени; nanai5 Мутэмуни; negidali6 Тахмуни; evengi7 Мудико), vete, kalade ja mereloomade peremees-vaim mitmetel tunguusi-mandžu rahvastel.

Olendit kirjeldatakse vanamehe ja vana naisena, kes elavad kaugel meres; nad lasevad kalu välja järvest, mis asub nende majas (müüdi versioonides muutuvad kaladeks soomused, mida Temu viskab merre). Temu suvast oleneb kalade hulk jõgedes ja mereloomade küttimise edukus. Temule korraldati riitusi enne kalapüügihooaja algust kevadel ja sügisel, milleks viidi läbi nn vee toitmine – vette lasti vaagen marjade, pudru, tubaka ja muude andidega.

Temuks nimetati ka mõõkvaala, keda peeti merevaimuks või merevaimu paadiks või tema abiliseks või sugulaseks – Temu käsul ajavad mõõkvaalad mereranda kalaparvi ja hülgeid, et hõlbustada kalapüüki ja jahti.

 

1 Orokid, tunguusi-mandžu rahvas, elavad peamiselt Sahhalini saarel, 2010. a elas Venemaal 295 orokki, oroki keelt valdas neist vaid mõnikümmend.

2 Orotšid, tunguusi-mandžu rahvas Venemaal Habarovski krai Ultški rajoonisAmuuri alamjooksul. 2010. a elas Venemaal 596 orotši, neist oskas orotši keelt veel vaid 8 isikut.

3 Ultšid, tunguusi-mandžu rahvas Venemaal Habarovski krais Amuuri alamjooksul. 2003. a elas Venemaal 2765 ultši, ultši keelt kõneles neist alla 400 isiku.

4 Udehed, tunguusi-mandžu rahvas Venemaal Habarovski krais ja Primorje krai põhjaosas. 2010. a elas Venemaal 1496 udehed, udehe keelt oskas 103 isikut.

5 Nanaid, tunguusi-mandžu rahvas: Venemaal Amuuri alamhooksul Habarovskist allavoolu, Ussuuri jõe kallastel ja Ohhoota mere ääres. 2010. a elas Venemaal 11 671 ja Hiinas 5354 nanaid.

6 Negidalid, tunguusi-mandžu rahvas Venemaal Habarovski krais Amuuri lisajõe Amguni alamjooksul. 2010. a elas Venemaal 522 negidali, 2003. a valdas negidali keelt 35 isikut.

7 Evengid, tunguusi-mandžu rahvas Venemaal Siberis ja Kaug-Idas, Hiinas ja Mongoolias. 2010. a elas Venemaal 37 843 ja Hiinas 39 534 evenki.

 

Allikad: Wikipedia; osiktakan.ru/ethnos.htm

Jaanuar, 2023

Vaata lisaks:

Seveki / Heveki / Ševeki / Sevki (alglooja evengi, eveeni ja negidali mütoloogias)
Seli / Heli / Šeli / Helir / Holir (mammut evengi mütoloogias)
Engdekit (šamaanijõgi evengi mütoloogias)
Bahha (konn evengi mütoloogias)
Musun (evengi ja eveeni peremeesvaim)