Väinämöise keelud (reeglikogum soome ja karjala folklooris)

Väinämöise keelud, soome ja karjala folklooris reeglikogum, mida anti edasi suuliselt. Reeglite meelespidamiseks kasutati kalevala-laadseid runosid. Mõned selle kogumi keeldudest olid seotud vetevallaga:

Vees ei või lõbu pärast vilistada ega laulda. Vilistamine tõstab tuult, mida on vaja purjetamiseks, aga asjatu vilistamine võib välja kutsuda tormi.

Paadis ei või karjuda ega mürgeldada. Kohatu käitumine ärritab veevaldjaid, veerahvas pahandab.

Ei tohi liiga uljalt ujuda. Enda ohtuseadmine ärritab veevaldjaid. Kui rumal ujuja ka ära ei upu, võivad veeolendid talle haiguse anda, eriti siis, kui ta hakkab ujudes hirmu tundma.

Süüa ei tohi (kala või sea) soolikaid ja alapoolt (sisikonda?)

Allikas: Wikipedia

Jaanuar, 2023

Vaata lisaks:

Vedenhaltija (soome veevaldjas)
Vedenhaltija (soome veevaldjas)
Vedenväki (soome mütoloogia)
Soomushaug (soome hiigelhaug Kalevalas)
Haugi soolikas (paik soome mütoloogias)